Obert el període d'inscripció per formar part de la borsa de professors substituts als departaments adscrits a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Descarregar Pdf

Resta oberta la convocatòria per formar part de la borsa de professors substituts als departaments adscrits a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la Universitat de Lleida: el departament de Ciències de l’Educació (DCE) i el departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social (PST)

El professor substitut és una nova figura de professor universitari que s'ha incorporat amb la nova llei d'universitats (LOSU). Es tracta d'una figura de contractació de caràcter temporal que està enfocada a cobrir encàrrecs docents eventuals que sorgeixen a causa de baixes del professorat o per reduccions docents derivades de càrrecs de gestió o períodes sabàtics. Per ser professor substitut no hi ha com a requisit tenir un contracte laboral amb una altra empresa, però alhora també és compatible amb un altre contracte laboral.

Les condicions econòmiques d'aquest contracte varien des dels 48€ fins als 74€ per hora lectiva, segons els mèrits aportats pel candidat.

Les bases d’aquesta convocatòria es poden trobar en el següent enllaç: https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PDI/Concursos/Borses-professors-substituts/Annex-I_Bases-convocatoria-Professorat-Subtitut.pdf

Les borses convocades es poden consultar en el següent enllaç: https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PDI/Concursos/Borses-professors-substituts/ANNEX-II_Borses.pdf

En concret, els candidats/es interessats/des, mitjançant aquesta convocatòria poden sol·licitar la inscripció a una o varies de les següents borses dels departaments adscrits a la FEPTS:

Departament de Ciències de l’Educació

 • Didàctica de les Ciències Experimentals(codi P135B1)
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura(codi P135B2)
 • Didàctica de L’Expressió Corporal(codi P135B3)
 • Didàctica de l’Educació Musical(codi P135B4)
 • Didàctica de l’Educació Plàstica(codi P135B5)
 • Didàctica de les Ciències Socials(codi P135B6)
 • Teoria i Història de l’Educació(codi P135B7)
 • Mètodes d’Investigació i diagnòstic en educació(codi P135B8)
 • Didàctica i Organització Escolar(codi P135B9)

Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social

 • Sociologia(codi P136B1)
 • Psicologia Evolutiva i de l’Educació(codi P136B2)
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic(codi P136B3)
 • Treball Scoial i Serveis Socials(codi P136B4)
 • Psicologia Social (codi P136B5)
 • Psicologia Bàsica (codi P136B6)
 • Metodologia de les Ciències del Comportament (codi P136B7)

Els models de sol·licitud i de Currículum Vitae necessaris per a participar en aquesta convocatòria es poden descarregar en el següent enllaç: https://www.udl.cat/ca/serveis/personal/PDI/

Un cop inscrits, per cada borsa es valorarà la idoneïtat dels candidats i se'ls prioritzarà en funció dels mèrits presentats. Aquesta priorització es farà servir posteriorment per definir en quin ordre s'oferirà els encàrrecs docents als professors substituts. En tot moment, el candidat podrà escollir si accepta o rebutja l'encàrrec docent ofert pel departament. Per tant, heu de tenir en compte que inscriure's a una borsa no genera cap obligació respecte al professor substitut, ja que és quan es genera l'encàrrec quan s’ha de decidir s'accepta o no fer la docència.

Les sol·licituds per inscriure's a les borses es poden es poden fer des del dilluns dia 10 fins al divendres 21 de juliol. És molt important que indiqueu sempre a la sol·licitud el codi de borsa i  el departament. Els documents que s'han de presentar, indicats a la convocatòria, s'han d'adjuntar amb fitxers que es posin amb la mateixa sol·licitud. Les bases de la convocatòria indiquin com realitzar la sol·licitud, la qual requereix disposar de signatura electrònica o usuari i contrasenya UdL. En cas contrari caldrà contactar amb el servei de registre de la UdL.