"L'objecte de l'educació és formar éssers aptes per a governar-se a si mateixos, i no per a ser governats pels altres."

Herbert Spencer (1820-1903) Escriptor Britànic.

 

El Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida neix el 2023 arran de la reestructuració dels Departaments de la Universitat de Lleida. En forma part el professorat de les àrees de coneixement de Didàctica i Organització Escolar, Mètodes d'investigació, Diagnòstic en Educació i Teoria i Històtia de l'Educació, Didàctica de les Ciències Experimentals, de les Ciències Socials, de l'Expressió Corporal, de l'Expressió Musical, de l'Expressió Plàstica i de la Llengua i la Literatura. I desenvolupa la seva tasca principalment a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, en el Grau en Educació Primària, Grau en Educació Infantil, Grau en Educació Social, Grau en Treball Social, Doble Grau en Educació Infantil/Primària i en el Doble Grau en Educació Primària/CAFE. A més a més, també imparteix docència en el Màster en Psicopedagogia, Màster interuniversitari  en Tecnologia educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement, Màster en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària i Màster en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes. A més a més, també imparteix docència en el Màster en Educació per a la Salut, Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a immigrants, Màster en Joventut i Societat i en el Màster en Neuropsicologia.

 

Notícies