Defensa d'una tesi doctoral internacional dirigida per dos membres de l'equip EDO

Descarregar Pdf

Marguerite Yvette Ngah Eyara, alumna del programa de doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida de la UdL, va defensar el passat 19 de febrer la tesi doctoral "Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) a través de las TIC: diagnosis e interpretación de la formación inicial en competencia digital de los futuros docentes ELE de la Escuela Normal Superior (ENS) de Yaundé, Camerún", dirigida per la Dra. Isabel del Arco Bravo i el Dr. Óscar Flores Alarcia, professors del Departament de Pedagogia.

El propòsit de l'estudi va ser explorar i diagnosticar la competència digital dels estudiants de primer i segon cicle dels estudis d'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera (ELE) de l'Escola Normal Superior de Yaoundé. Utilitzant una metodologia de recerca mixta (quantitativa - qualitativa), explicativa i seqüencial, recull dades d'un total de 104 estudiants, mitjançant un qüestionari i un grup de discussió.
El propòsit de l'estudi va ser explorar i diagnosticar la competència digital dels estudiants de primer i segon cicle dels estudis d'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera (ELE) de l'Escola Normal Superior de Yaoundé. Utilitzant una metodologia de recerca mixta (quantitativa - qualitativa), explicativa i seqüencial, recull dades d'un total de 104 estudiants, mitjançant un qüestionari i un grup de discussió.

Segons els resultats obtinguts, la majoria dels estudiants disposen d'un nivell de competència digital que oscil·la entre inicial i intermedi. El nivell inicial va ser particularment autopercebut en accions vinculades a l'ús pedagògic de les TIC. En el grup de discussió, els participants van revelar que no utilitzen les TIC de forma pràctica i regular en la seva formació i que els mètodes d'ensenyament-aprenentatge són tradicionals. L'estudi es completa amb una proposta didàctica realitzada a partir de les propostes i resultats obtinguts.

El treball recomana que perquè la formació dels estudiants de l'Escola Normal Superior de Yaundé s'adapti a l'era digital, caldrà que les autoritats a càrrec de l'educació renovin les infraestructures, canviïn les metodologies d'ensenyament-aprenentatge i que la formació contínua dels formadors sigui adaptada a les necessitats de l'era digital.

La tesi doctoral té menció internacional i va rebre la nota d'excel·lent cum laude per part del tribunal.